Personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger
Ved brug af indbetalingsløsningen behandler kriminalforsorgen som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Personoplysningerne vil blive anvendt til at administrere indbetalinger, der foretages via indbetalingsløsningen, og den myndighedsudøvelse, som kriminalforsorgen i henhold til lov er pålagt.

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Dine rettigheder fremgår af retshåndhævelseslovens kapitel 4-7 og 22 og omfatter ret til at se oplysninger, ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning og ret til begrænsning af behandling. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du tage kontakt til: 

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401 København K
Att. Center for Økonomi og Kapacitet
Telefon: +45 7255 4849

Du kan også sende din henvendelse til LKlientindbetalinger@krfo.dk eller via din digitale postkasse på www.borger.dk.  Under modtagere vælger du Kriminalforsorgen/Direktoratet for Kriminalforsorgen/Center for Økonomi og Kapacitet.