Retningslinjer

Det er indbetalerens ansvar at sikre indbetalingen foretages til det korrekte KØLS-kortnummer.  Som en sikkerhedsforanstaltning til modvirkning af at en fejltastning medfører, at indbetalingen tilgår en anden indsat, skal indbetaler validere indbetalingen ved angivelse at den indsattes fødselsdag + måned. KØLS-kortnummeret og fødselsdatoen er informationer som udelukkende udveksles mellem den indsatte og indbetaleren.

Det er ikke muligt at fortryde en indbetaling foretaget gennem Kriminalforsorgens Indbetalingsløsning. Når indbetaler har godkendt betalingen, kan indbetalingen hverken stoppes eller tilbageføres. 

Efter afgivelse af indbetalingsordren modtages en ordrebekræftelse pr. e-mail eller Digital Post indeholdende ordrenummer, dato for modtagelse, beløbets størrelse, KØLS-kortnummer og fødselsdag. Når kriminalforsorgen har sagsbehandlet ordren modtager, indbetaler endnu en mail indeholdende en opdateret ordrestatus. Ordrenummer skal oplyses i tilfælde af henvendelse til kriminalforsorgen.

Indbetalinger vil tilgå den indsattes KØLS-konto inden for 3 hverdage. Der vil dog kunne forekomme længere sagsbehandlingstider omkring højtider.